ZANZIBAR EXCURSIONS

Day Tour

Stone town tour

Day Tour

Zanzibar Spice Tour

Day Tour

Chumbe Island Trip


Day Tour

Local Game Fishing

Day Tour

Deep Sea Fishing

Day Tour

Jozani Forest Tour


Day Tour

Zanzibar Sandbank Picnic

Day Tour

Zanzibar Sunset Day Cruise

Day Tour

Zanzibar Unguja Ukuu Boat Trip